ROTAHUFEST 

Rotahufest je tanečně - hudební festival, který pořádá Oblastní charita Ústí nad Labem od roku 2003. První ročník tohoto festivalu uspořádala tehdejší ředitelka Oblastní charity Ústí nad Labem - paní Vlasta Kopsová, a to 22. listopadu 2003.

Na festivalu se prezentuji převážně dětské romské taneční a hudební soubory z Ústecka, ale i z jiných regionů České republiky, s cílem udržení a předávání kulturního odkazu Romů a romské kultury.

Co znamená R O T A H U F E S T?  Jedná se o složeninu slov romský tanečně hudební festival.

XII. ročník proběhl v sobotu 3. listopadu 2018 v Domě kultury v Ústí nad Labem.

Děkujeme za Vaši účast :)