Dům Pokojného stáří sv. Ludmily

Dům pokojného stáří sv. Ludmily (domov pro seniory)

 Logo Ludmila

 

   
Provozuje:                                                          Oblastní charita Ústí nad Labem  
Adresa zařízení:                                                 V Aleji 434, 403 17 Chabařovice                
Telefon:                                                               475 225 185  
E-mail:                                                                 ludmila@charitausti.cz    
Vedoucí:                                                              Mgr. Jitka Urbanová  
Telefon:                                                                731 402 490  
E-mail:                                                                 bkok4~l7VX~mYZhaa8HC-729g  
Sociální pracovnice:                                         Petra Pašková, DiS.  
Telefon:                                                                 731 402 492  
E-mail:                                                                  _8Fu5f56LTprRb~lWnFDZW7r  
Sociální pracovnice:                                          Bc. Edita Králertová  
Telefon:                                                                  736 445 174  
E-mail:                                                                   6knvVbjgc8m%C1.7~bGk_cjaT-M  
Ambulance - nepřetržitě  
Telefon:                                                                  731 402 516  
E-mail:                                                                    %.FD8i4WH-uk87j7blGhTj  
Kapacita:                                                                21 osob  
Působnost:                                                            Ústecký kraj  
Provozní doba:                                                       nepřetržitý provoz  
Identifikátor sociální služby:                                 7141935  

 

Naše poslání: poskytnout seniorům důstojné a klidné prožití stáří v rodinném, důvěrném a bezpečném prostředí.

 
KAPACITA SLUŽBY: 21 lůžek

 

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

 • služba je určena pro seniory od 65 let, kteří potřebují pomoc při běžných denních činnostech

 

CO NABÍZÍME

 • komplexní péči o seniory s důrazem na individuální přístup
 • ubytování a strava, pomoc při péči o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a začlenění do místní komunity
 • sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, zdravotní masáže
 • zdravotní a ošetřovatelská péče
 • sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • kulturní programy, výstavy, přednášky, zájmové činnosti, půjčení knih, seznamování s počítačem, promítání domácího kina
 • úklid, praní, žehlení, opravy prádla
 • duchovní  službu - mše svaté v kapli svaté Ludmily v Domově
 • okamžitý odborný kontakt se zdravotní sestrou prostřednictvím signalizační techniky
 • kavárnu "Liduška" s počítači a připojením na internet
 • kadeřnictví, pedikúru a relaxační masáže

 

NAŠE CÍLE

 • umožnit důstojné a klidné prožití stáří
 • zachovat a rozvíjet samostatnost a soběstačnost
 • zachovat kontakt se společenským prostředím a rodinou
 • zachovat a rozvíjet fyzické, sociální a duševní schopnosti uživatelů
 • poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na principech etického kodexu
 • napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a seberealizaci
 • respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka
 • spolupracovat s uživateli, rodinami a blízkými osobami

 

KDY A KOMU SLUŽBU NEPOSKYTUJEME

( v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách neposkytujeme sociální službu v případě)

 • neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá
 • nemáme dostatečnou kapacitu
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje stálou zdravotní (lékařskou) péči nebo jeho psychický stav vyžaduje ústavní léčbu
 • zájemce nespadá do cílové skupiny
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje nepřetržitou lékařskou péči
 • zájemce z důvodu infekčních či parazitální nemoci není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb
 • může ohrozit, případně ohrožuje sebe a okolí pro akutní nebo mentální poruchy, poruchy osobnosti
 • závislost na návykových látkách a alkoholu