Dům Samaritán

Dům Světluška

Dům pokojného stáří sv. Ludmily

Centrum pro rodinu Ovečka

Oblastní charita Ústí nad Labem je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje sociální, sociálně zdravotní, prorodinné a charitativní služby.

Naše pobočky:

pobočky

V současné době poskytujeme tyto sociální služby:


Vedle toho poskytuje pro-rodinné aktivity, předškolní programy, programy zaměřené na slaďování rodinného a profesního života:

Rovněž se věnuje realizaci kulturních projektů, každoročně pořádá kulturní festival zaměřený na podporu integrace příslušníků romské komunity:

Od roku 2002 se podílíme na organizaci TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY v Ústí nad Labem.


 

V předchozích jsme rovněž realizovali řadu  projektů financovaných z Evropského sociálního fondu:

  • projekt Integrace - integrace žen do pracovního procesu (červenec 2006)
  • projekt Vědma (září 2009 - srpen 2011)