Klubovna Ovečka

Klubovna Ovečka je projekt podpořený z ESF OPZ a nabízí aktivity pro žáky 1. stupně ZŠ. 

V průběhu školního roku nabízíme Školní družinu v Klubovně Ovečka s maximální kapacitou 46 dětí.
Přes prázdniny (jarní, podzimní, letní) realizujeme Příměstské tábory plné zajímavých výletů.
...více informací ZDE

ŠKOLNÍ DRUŽINA v Klubovně Ovečka

letak_skolni_druzina_OveckaProjekt nabízí rodičům dětí, které z důvodu omezené kapacity nemohou navštěvovat školní družinu, členství v Klubovně Ovečka, kde jsou zřízeny 2 třídy po 20ti dětech. Klubovna je otevřena od 4.9.2018 v čase 6:00 – 8:00 a 12:00 – 17:00 a v rámci projektu je zajištěn doprovod dětí do ZŠ před začátkem vyučování a také doprovod dětí ze ZŠ do Klubovny Ovečka po konci vyučování (děti na vychovatelku čekají v budově školy na předem domluveném místě).

V klubovně jsou pro děti připraveny kroužky a aktivity zdarma:letak_krouzky_Ovecka
- sportovní aktivity
- kroužek keramiky
- kroužek fotografování (od března 2019)
- výtvarné a kulturní aktivity
Kapacita školní družiny i jednotlivých kroužků je omezena.
 
Podmínky:
- pouze pro děti na 1. stupni ZŠ;
- partnery projektu jsou ZŠ Stříbrnická, ZŠ Rabasova a ZŠ Elišky Krásnohorské (doprovody do škol) ale je možné se do družiny přihlásit i při docházce do jiné ŽS
- pouze pro děti, které se z kapacitních důvodů nevešly do školních družin nebo nejsou ve šk. družinách hlášeny;
- rodiče žijící ve společné domácnosti s dítětem musí předložit potvrzení o zaměstnání, nebo potvrzení  OSVČ nebo potvrzení o evidenci na ÚP na formuláři „Potvrzení o postavení na trhu práce“;
- Klubovna Ovečka, aktivity i kroužky jsou po výše splněných podmínkách BEZPLATNÉ.
 
Bližší informace vám rádi poskytneme na telefonním čísle 731 633 462 nebo e-mailem na klubovnaovecka@charitausti.cz  
 
Zápisové lístky, vyplněné přihlášky a potvrzený formulář Potvrzení o postavení na trhu práce noste co nejdříve po nástupu dítěte do družiny v čase od 8:00 do 18:00. Přihlášky přijímáme do zaplnění kapacity.
 


Ke stažení:
Zápisový lístek
Přihláška do Klubovny Ovečka
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
Řád školní družiny Klubovny Ovečka


PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY s Ovečkou

Jarní tábor Ovečka 2019Jarní příměstský tábor Světluškaletní tábor Ovečka 2019

 

 


V průběhu jarních, letních a podzimních prázdnin realizujeme Příměstské tábory pro žáky 1.stupně ZŠ. Tábory probíhají v předem stanovených termínech, pondělí - pátek 7:30-17:00. Pro děti jsou naplánovány zajímavé výlety a aktivity, rodiče hrají cestovné, vstupné a stravu. Tábory probíhají v CPR Ovečka na Doběticích a též ve spolupráci s Domem Světluška na Střekově. Kapacita je omezena, rezervujte si termín včas.

Sledujte aktuální nabídku plánovaných táborů na této stránce nebo na www.fb.com/cpr.ovecka/  


Ke stažení:

Pokyny k dokumentaci Příměstské tábory
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
Přihláška do Klubovny Ovečka
Přihláška na Příměstský tábor
Informace pro rodiče k Příměstským táborům
Řád Příměstského tábora Ovečka
BezinfekčnostProjekt Klubovna Ovečka CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007931 je financován z finančních prostředků EU.

Logo OPZ barevné