Dům Pokojného stáří sv. Ludmily

Dům pokojného stáří svaté Ludmily

 

Dům pokojného stáří je jedním ze zařízeních Oblastní charity Ústí nad Labem, které poskytuje sociální služby určené pro seniory.

Dům pokojného stáří sv. Ludmily byl  zprovozněn 1. dubna 2005, dostavěn byl v prosinci 2004 na základě spolupráce s Diecézní charitou Litoměřice, Sdružením česká katolická charita a Caritas Schweiz. 

Dům pokojného stáří sv. Ludmily je malokapacitní zařízení rodinného typu, které zajišťuje svým uživatelům všestrannou individuální péči - pečovatelskou a ošetřovatelskou, pravidelno unávštěvu lékaře, stravování, praní prádla, úklid pokojů, ale také různé terapeutické, ergoterapeutické nebo aktivizační činnosti, nedílnou součástí jsou rovněž kulturní či společenské aktivity.

Dům pokojného stáří sv. Ludmily je malokapacitním zařízením rodinného typu s 36 lůžky, které v sobě zahrnuje dvě sociální služby, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Služby nabízíme pro seniory od 65 let věku, kteřípotřebují pomoc při běžných denních činnostech, ale také pro seniory od 65 let  věku s Alzheimerovou, stařeckou nebo ostatními typy demence.a

Posláním je zajistit důstojný a aktivní život seniorů, jejich životních potřeb, které již nejsou schopni zvládat vlastními silami, ale také zachovat, případně rozvíjet fyzické a duševní schopnosti uživatelů prostřednictvím individuální péče a přístupu.

 

V Domě pokojného stáří sv. Ludmily poskytujeme tyto dvě sociální služby:

 

Dům pokojného stáří sv. Ludmily se nachází v příjemném a klidném prostředí na okraji města Chabařovice, cca 7 km od Ústí nad Labem.

  • z Ústí nad Labem jezdí autobusy č .450, 454 a 458