Den charity - 26. září 2017

Oblastní charita Ústí nad Labem uspořádala v rámci celostátních oslav Dne Charity v úterý 26. 9. 2017 „Den charity plný zábavy“, který se konal v prostorách ústeckého Hraničáře a v přilehlém okolí. Akce se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje p. Oldřicha Bubeníčka, primátorky statutárního města Ústí nad Labem pí. Věry Nechybové a místostarosty ÚMO město p. Karla Kariky.
pokračování...

Cílem byla nejen prezentace činnosti neziskové organizace směrem k veřejnosti; hlavním poselstvím byla myšlenka podpory osmnáctiletého Jirky Škuthana, který loni v létě, vlivem nešťastné náhody utrpěl těžký úraz, jenž se mu stal osudným a připoutal ho na invalidní vozík. Jirka poslední prázdninový den v roce 2016 skočil z břehu Vápenky v Lahošti do vody…a potom už nebylo nic jako dříve. U Jirky došlo skokem do neznámé vody k narušení šestého krčního obratle a přerušení míchy.Tento příběh zasáhl pracovní tým Oblastí charity Ústí nad Labem velmi silně. Proto jsme se rozhodli, že pomůžeme Jirkovi jakýmkoli způsobem, kterým je církevní organizace schopna pomoci.Oblastní charita Ústí nad Labem uspořádala den, na kterém veřejnosti přiblížila způsoby pomoci konkrétnímu člověku, a také prezentovala svou dosavadní činnost.

Zásadním motivem akce byl prodej kalendáře na rok 2018, který byl vytvořen ve spolupráci s předním ústeckým fotografem Petrem Berounským, Jirkou Škuthanem, ústeckými sportovci a klienty všech charitních zařízení. Vznikl tak materiál, který se dá pokládat za praktický důkaz činnosti Oblastní charity Ústí nad Labem. Kromě prodeje kalendáře, jehož výtěžek z prodeje bude využitý na nákup rehabilitačních pomůcek a úprav bezbariérového bydlení pro Jirku, nabídla veřejnosti Oblastní charita Ústí nad Labem také bohatý doprovodný program ve smyslu hudebních produkcí, tomboly, tanečních vystoupení, ukázky canisterapie, ohňostroje a aktivit pro děti.

Finančně akci podpořily společnosti ČEZ Distribuce, Allianz pojišťovna, a.s., RE/MAX Synergy a OZP. Věcnými dary pak přispěla celá řada ústeckých firem. Akce se zúčastnilo cca 250 lidí. Věříme, že solidarita a soucit s lidským osudem je mnohonásobně vyšší. Nikdy nikdo nevíme, co nás v životě potká.

Mnohokrát děkujeme všem, kterým „člověk není lhostejný“.
Transparentní účet na podporu Jirky 77 633 77 / 0300.

Video z akce Den charity plný zábavy

Fotoreportáž z akce Den charity plný zábavy
Videospot Oblastní charity Ústí nad Labem

Video o službách Oblastní charity Ústí nad Labem
Video z natáčení Charitního kalendáře 2018

Zastita_hejtman_OCHUL_Den_CharityZastita_primatorka

Záštitu pro Den charity udělil hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček, primátorka města Ústí nad Labem paní Ing. Věra Nechybová a místostarosta ÚMO město p. Karel Karika.

den_charity2den_charity1den_charity3den_charity4
den_charity5den_charity6den_charity8den_charity7


Srdečně děkujeme všem sponzorům a podporovatelům:

loga

loga2

Berounský Petr
Bělochová Sabina
Handl Roman
Kavárna Resslovka s.r.o.
Racinovi Lenka a Petr